Your browser doesn't support impress.js. Try Chrome or Safari.

Jak si lidé hrají

Eric Berne

Behaviorismus

chování lze vědecky zkoumat bez odkazu na vnitřní duševní stavy

Hlad po podnětech (ať mě mají rádi)

Hlad po struktuře (ať se nenudím)

Stavy ega = soustava modelů chování vyplývajících z prožitků

= póza (+ hlas, + slovník, + řeč těla, ...), je v rozporu s dalšími stavy

Transakce = transakční podnět + transakční reakce

Způsoby trávení času

řazeno podle složitosti a uspokojivosti

Hry

Kdyby nebylo tebe...

  1. paní Lišková chce chodit do tanečních
  2. pan Liška jí to zakáže
  3. paní Lišková si stěžuje (zábava Kdyby nebylo jeho)
  4. když dojde tak daleko, že se do tanečních vypraví přes zákaz, zjistí, že se této činnosti bojí
  5. paní Lišková si panovačného Lišku vybrala, aby ji chránil před obávanou situací

Životní hry

Manželské hry

Společenské hry

Sexuální hry

Neškodné hry

Proč?

Řidič na cestě do práce

  1. Vidíte, jak se snažím? Řidič se snaží být v práci včas, dělá pro to maximum a ničeho dalšího si nevšímá.
  2. Vidíte, k čemu jste mě dohnali? Řidič po cestě vymýšlí důvody, proč přijel pozdě, ale vůbec nespěchá.
  3. Dospělá zábava Řidič si užívá řízení vozu jako takové.
  4. Přítomný okamžik Řidič si všímá, kudy jede, užívá si krajinu a konkrétní rozpoložení.

Nezávislost?

Je nutné odproštění od historické, kulturní tradice. Ze společenského a v neposlední řadě také rodičovského vlivu.
Sice není naděje pro lidskou rasu, zbývá ale naděje pro její jednotlivé členy.