Dokonalost II

Touha po perfektním výsledku ve mně evokuje komplexy nedostatečnosti. Až to či ono dotahnu k dokonalosti, teprve pak budu uznán, teprve pak si zasloužim ocenění od ostatních aj od sebe.

Nene, je to naopak.

Nedělat věci dokonalý znamená mít sebevědomí, mít koule. Sebevědomý člověk jedná s vědomím, že výsledky jeho snažení nemusí být nutně na 100%. Tak, jak to zvládne on, je to dobrý tak akorát .